Gaukite profesionalų paruoštas sutartis

Naudokitės “vieno langelio” principu ir patenkinkite sutarčių poreikį naudodamiesi didele teisinių dokumentų, sutarčių ir kitų šablonų biblioteka, nuo darbo iki paslaugų sutarčių.

Išbandykite „TermsHub“
Gaukite profesionalų paruoštas sutartis

Globalus atitikimas

GPDR Image CCPA Image

Teisiniai dokumentai ir sutartys

Raskite jums tinkamiausią sutartį

Planai

Pasirinkite labiausiai Jūsų poreikius atitinkantį planą

Lengvas ir greitas sprendimas

Sutarčių privalumai

Laikas
Laikas

Paruoštos sutartys ir šablonai yra naudingi, jei norite dažnai naudoti tas pačias sutartis. Tiesiog užpildykite formą reikiamais duomenis ir turite paruoštą sutartį per kelias minutes, ne dienas.

Apsauga
Apsauga

Jei pasikliaujate rankos paspaudimu, žodiniais susitarimas, elektroniniais paštais ir nesudarote sutarties, sudarote sąlygas piktnaudžiavimui, o taip pat rizikuojate finansiniais nuostoliais, reputacine rizika bei teisminiais ginčais. Sumažinkite šias rizikas turėdami komercines sutartis rengtas kompetentingų teisininkų.

Atsakomybė
Atsakomybė

Sutarčių privalumas - skaidrumas ir atskaitomybė visoms šalims. Ginčai kyla kai prarandamas arba netinkamai formuojami lūkesčiai. Sutartys ne tik minimalizuoja (apriboja) šias galimybes (rizikas) bet ir nustato įvykdymo pagrindus naudingus abiem šalims.

Profesionalumas
Profesionalumas

Gero sutarties šablono pateikimas potencialiam partneriui gali parodyti rimtą požiūrį į verslą. Tai kuria vertę. Jūsų pateiktas sutarties šablonas gali kitai šaliai padėti suprasti, kad jums kaip ir jam, svarbu tai ką darote.

Sužinokite daugiau

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra teisinė sutartis?

Sutartis, tai dokumentas apimantis šalių susitarimus dėl svarbių ir įvairių sąlygų. Šalių įsipareigojimai yra viena iš sutarties sudėtinių dalių. Tai teisinis dokumentas, kuriame sudėti realūs derybiniai susitarimai. Nors egzistuoja žodiniai susitarimai, dažnai būtina sudaryti rašytinę sutartį tam, kad įsitikintumėte, kad šalys susitarė dėl pagrindinių dalykų. Sutarties pasirašymas mažina riziką ir užtikriną tinkamą įsipareigojimų vykdymą.

2. Ar kiekvienas susitarimas yra sutartis?
  Sutartis - šalis teisiškai įpareigojantis dokumentas numatytas įstatymu. Ne kiekvienas susitarimas yra sutartis, tačiau gali ja tapti jei tenkinamos žemiau nurodytos sąlygos:
 • Pasiūlymas (oferta) ir pasiūlymo priėmimas (akceptas).
 • Sutarties sąlygos apibrėžtos ir aiškios.
 • Susitarimas paremtas atlygiu (vertės kūrimas).
 • Viena ir/ar abi šalys siekia sukurti teisinius santykius
3. Kokie sutarties pranašumai?
  Sutarties paruošimas turi keletą privalumų:
 • Sutartis saugo šalis nuo bet kokių nesusipratimų
 • Sutartis užtikrina susitarimą raštu dėl visų sąlygų ir terminų
 • Sutartis taupo laiką, šalims yra aišku dėl ko susitarė ir ko galima tikėtis
 • Sutartis nustato atsakomybes jei viena iš šalių nevykdys savo įsipareigojimų
4. Kaip sudaryti teisinę sutartį?
  Sutartis, teisinis dokumentas apibrėžiantis taisykles. Tai gali sudaryti bet kas, tačiau rekomenduotina prieš siunčiant kitai šaliai leisti peržiūrėti teisininkui ir/ar advokatui.

  Sutaryje turi būti numatyta:
 • Sutarties dalykas
 • Šalių atsakomybė jei viena iš jų nevykdo ir/ar netinkamai vykdo įsipareigojimus
 • Kaip sprendžiami ginčai
 • Sutarties terminai, galiojimas, nutraukimo galimybės
 • Šalių rekvizitai, atsakingi asmenys
5. Kada sutartis tampa negaliojančia?
  Aplinkybės, kai sutartis laikoma niekine ir negaliojančia:
 • Šalis pažeidžia sutartines nuostatas
 • Sutarties sąlygos pažeidžia viešąją tvarką
 • Šalis neatsižvelgia į sutartines sąlygas
 • Sutarties sąlygose yra esminė klaida
 • Sutarties šalys yra neveiksnios
 • Sutartis sudaryta apgaule

Nelaukite

Atitikite BDAR ir kitus tarptautinius įstatymus dabar

Išbandykite „TermsHub“